Ljudi koji vode Don Don postavljaju ciljeve u skladu sa načelom kvaliteta. Naš imperativ je poštovanje standarda, normi i uputstava, a naša najdraža nagrada jesu kupci i potrošači koji pepoznaju naš trud, uživaju u našim proizvodima, i ukazuju nam poverenje svakog dana.

Rukovodstvo kompanije

Aleš Mozetič – Direktor sistema
Boris Viktorovski – Član uprave za prodaju

 

Članovi rukovodstva za Srbiju

Goran Latinčić – Zamenik Direktora privrednog društva za komercijalne poslove
Mišo Dukić – Direktor IT sektora
Ljiljana Lučić – Direktor proizvodnih jedinica
Dragana Pešić – Direktor nabavke
Jelena Singer – HR direktor
Nada Simić Kolović – Direktor Pravnih, Kadrovskih i Opštih poslova
Zorica Jovanović – Direktor Marketinga, Razvoja i Analitike

Snežana Jakovljević –Rukovodilac finansija i računovodstva
Suzana Stevanović – Rukovodilac administracije
Zoran Glušac – Rukovodilac logistike

Danka Prhić – Direktor kontrolinga